Author Index

/

2002#

A

Abov Yu.G.
 • Yu.G. Abov, I.G. Alekseev, V.V. Vladimirskii, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, B.L. Ioffe, A.B. Kaidalov, V.P. Kanavets, I.V. Kirpichnikov, L.B. Okun, A.L. Suvorov, K.A. Ter-Martirosyan “In memory of Iosif Iosifovich Levintov45 777–778 (2002)
 • Yu.G. Abov, K.G. Boreskov, V.V. Vladimirskii, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, I.T. Dyatlov, B.L. Ioffe, A.B. Kaidalov, O.V. Kancheli, L.B. Okun, Yu.A. Simonov, A.L. Suvorov “Karen Avetovich Ter-Martirosyan (on his eightieth birthday)45 999–1000 (2002)

Ahrens T.J.
Aksenov V.L.
Alekseev I.G.
 • Yu.G. Abov, I.G. Alekseev, V.V. Vladimirskii, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, B.L. Ioffe, A.B. Kaidalov, V.P. Kanavets, I.V. Kirpichnikov, L.B. Okun, A.L. Suvorov, K.A. Ter-Martirosyan “In memory of Iosif Iosifovich Levintov45 777–778 (2002)

Alferov Zh.I.
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, S.N. Bagaev, A.A. Boyarchuk, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, Yu.V. Kopaev, G.A. Mesyats, Yu.M. Popov, I.I. Sobel’man, E.L. Feinberg “Oleg Nikolaevich Krokhin (on his seventieth birthday)45 667–668 (2002)
 • Zh.I. Alferov, V.L. Ginzburg, B.P. Zakharchenya, Yu.M. Kagan, L.V. Keldysh, Yu.V. Kopaev, G.A. Mesyats, Yu.S. Osipov, Yu.A. Osip’yan, V.V. Ustinov, G.I. Kharus, V.A. Chereshnev “In memory of Isaak Mikhailovich Tsidil’kovskii45 779–780 (2002)
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, F.V. Bunkin, E.M. Dianov, N.V. Karlov, V.I. Konov, G.A. Mesyats, V.V. Osiko, P.P. Pashinin, V.E. Fortov, I.A. Shcherbakov “In memory of Aleksandr Mikhailovich Prokhorov45 781–782 (2002)

Andreev A.F.
 • A.F. Andreev, V.G. Bar’yakhtar, A.V. Vedyaev, V.L. Ginzburg, Yu.V. Gulyaev, V.E. Zil’bervarg, Yu.A. Izyumov, I.K. Kamilov, K.I. Kugel’, S.G. Ovchinnikov, D.I. Khomskii, V.G. Shavrov “In memory of Eduard Leonovich Nagaev45 565–566 (2002)
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, S.N. Bagaev, A.A. Boyarchuk, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, Yu.V. Kopaev, G.A. Mesyats, Yu.M. Popov, I.I. Sobel’man, E.L. Feinberg “Oleg Nikolaevich Krokhin (on his seventieth birthday)45 667–668 (2002)
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, F.V. Bunkin, E.M. Dianov, N.V. Karlov, V.I. Konov, G.A. Mesyats, V.V. Osiko, P.P. Pashinin, V.E. Fortov, I.A. Shcherbakov “In memory of Aleksandr Mikhailovich Prokhorov45 781–782 (2002)
 • A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, V.B. Braginskii, A.V. Gaponov-Grekhov, Yu.V. Gulyaev, V.V. Zheleznyakov, V.A. Kotel’nikov, O.N. Krokhin, A.S. Logginov, V.N. Oraevskii, V.A. Sadovnichii, V.I. Trukhin “In memory of Vladimir Vasil’evich Migulin45 1313–1314 (2002)

Andreev I.V.
Andronova I.A.
Anisimov S.I.
Antipov S.D.
Aseev A.L.
Asimow P.D.
Asinovskii E.I.
Astapenko V.A.
Ataullakhanov F.I.

B

Bagaev S.N.
Balega Yu.Yu.
Bar’yakhtar V.G.
 • A.F. Andreev, V.G. Bar’yakhtar, A.V. Vedyaev, V.L. Ginzburg, Yu.V. Gulyaev, V.E. Zil’bervarg, Yu.A. Izyumov, I.K. Kamilov, K.I. Kugel’, S.G. Ovchinnikov, D.I. Khomskii, V.G. Shavrov “In memory of Eduard Leonovich Nagaev45 565–566 (2002)

Barengol’ts S.A.
Barkov L.M.
Batyev E.G.
Bendeliani N.A.
Boreskov K.G.
Borisyuk G.N.
Borisyuk R.M.
Boyarchuk A.A.
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, S.N. Bagaev, A.A. Boyarchuk, V.L. Ginzburg, L.V. Keldysh, Yu.V. Kopaev, G.A. Mesyats, Yu.M. Popov, I.I. Sobel’man, E.L. Feinberg “Oleg Nikolaevich Krokhin (on his seventieth birthday)45 667–668 (2002)
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, F.V. Bunkin, E.M. Dianov, N.V. Karlov, V.I. Konov, G.A. Mesyats, V.V. Osiko, P.P. Pashinin, V.E. Fortov, I.A. Shcherbakov “In memory of Aleksandr Mikhailovich Prokhorov45 781–782 (2002)
 • A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, V.B. Braginskii, A.V. Gaponov-Grekhov, Yu.V. Gulyaev, V.V. Zheleznyakov, V.A. Kotel’nikov, O.N. Krokhin, A.S. Logginov, V.N. Oraevskii, V.A. Sadovnichii, V.I. Trukhin “In memory of Vladimir Vasil’evich Migulin45 1313–1314 (2002)

Braginskii V.B.
 • A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, V.B. Braginskii, A.V. Gaponov-Grekhov, Yu.V. Gulyaev, V.V. Zheleznyakov, V.A. Kotel’nikov, O.N. Krokhin, A.S. Logginov, V.N. Oraevskii, V.A. Sadovnichii, V.I. Trukhin “In memory of Vladimir Vasil’evich Migulin45 1313–1314 (2002)

Brazhkin V.V.
Bunkin F.V.
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, F.V. Bunkin, E.M. Dianov, N.V. Karlov, V.I. Konov, G.A. Mesyats, V.V. Osiko, P.P. Pashinin, V.E. Fortov, I.A. Shcherbakov “In memory of Aleksandr Mikhailovich Prokhorov45 781–782 (2002)

Bureeva L.A.
Burenin A.V.

C

Chaplik A.V.
Cherepashchuk A.M.
Chereshnev V.A.
 • Zh.I. Alferov, V.L. Ginzburg, B.P. Zakharchenya, Yu.M. Kagan, L.V. Keldysh, Yu.V. Kopaev, G.A. Mesyats, Yu.S. Osipov, Yu.A. Osip’yan, V.V. Ustinov, G.I. Kharus, V.A. Chereshnev “In memory of Isaak Mikhailovich Tsidil’kovskii45 779–780 (2002)

Chernavskii D.S.
Chernoplekov N.A.
Chernyshev A.L.
Chibisov M.I.
Chirikov B.V.

D

Danilov M.V.
 • V.A. Gordeev, V.I. Grafutin, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, A.V. Davydov, F.S. Dzheparov, G.A. Leksin, B.A. Nikol’skii, L.B. Okun, L.I. Ponomarev, A.L. Suvorov, Yu.V. Terekhov “In memory of Vladimir Grigor’evich Firsov45 449–450 (2002)
 • Yu.G. Abov, I.G. Alekseev, V.V. Vladimirskii, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, B.L. Ioffe, A.B. Kaidalov, V.P. Kanavets, I.V. Kirpichnikov, L.B. Okun, A.L. Suvorov, K.A. Ter-Martirosyan “In memory of Iosif Iosifovich Levintov45 777–778 (2002)
 • Yu.G. Abov, K.G. Boreskov, V.V. Vladimirskii, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, I.T. Dyatlov, B.L. Ioffe, A.B. Kaidalov, O.V. Kancheli, L.B. Okun, Yu.A. Simonov, A.L. Suvorov “Karen Avetovich Ter-Martirosyan (on his eightieth birthday)45 999–1000 (2002)
 • V.V. Vasil’ev, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, F.S. Dzheparov, N.O. Elyutin, P.A. Krupchitskii, V.M. Lobashev, V.A. Nazarenko, L.B. Okun, A.Yu. Rumyantsev, A.N. Skrinskii, A.L. Suvorov “Yurii Georgievich Abov (on his eightieth birthday)45 1197–1197 (2002)

Danilyan G.V.
 • V.A. Gordeev, V.I. Grafutin, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, A.V. Davydov, F.S. Dzheparov, G.A. Leksin, B.A. Nikol’skii, L.B. Okun, L.I. Ponomarev, A.L. Suvorov, Yu.V. Terekhov “In memory of Vladimir Grigor’evich Firsov45 449–450 (2002)
 • Yu.G. Abov, I.G. Alekseev, V.V. Vladimirskii, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, B.L. Ioffe, A.B. Kaidalov, V.P. Kanavets, I.V. Kirpichnikov, L.B. Okun, A.L. Suvorov, K.A. Ter-Martirosyan “In memory of Iosif Iosifovich Levintov45 777–778 (2002)
 • Yu.G. Abov, K.G. Boreskov, V.V. Vladimirskii, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, I.T. Dyatlov, B.L. Ioffe, A.B. Kaidalov, O.V. Kancheli, L.B. Okun, Yu.A. Simonov, A.L. Suvorov “Karen Avetovich Ter-Martirosyan (on his eightieth birthday)45 999–1000 (2002)
 • V.V. Vasil’ev, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, F.S. Dzheparov, N.O. Elyutin, P.A. Krupchitskii, V.M. Lobashev, V.A. Nazarenko, L.B. Okun, A.Yu. Rumyantsev, A.N. Skrinskii, A.L. Suvorov “Yurii Georgievich Abov (on his eightieth birthday)45 1197–1197 (2002)

Davydov A.V.
 • V.A. Gordeev, V.I. Grafutin, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, A.V. Davydov, F.S. Dzheparov, G.A. Leksin, B.A. Nikol’skii, L.B. Okun, L.I. Ponomarev, A.L. Suvorov, Yu.V. Terekhov “In memory of Vladimir Grigor’evich Firsov45 449–450 (2002)

Davydov V.A.
Dianov E.M.
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, F.V. Bunkin, E.M. Dianov, N.V. Karlov, V.I. Konov, G.A. Mesyats, V.V. Osiko, P.P. Pashinin, V.E. Fortov, I.A. Shcherbakov “In memory of Aleksandr Mikhailovich Prokhorov45 781–782 (2002)

Dikanskii N.S.
Dremin I.M.
Dressel M.
Dubinov A.E.
Dyatlov I.T.
Dyuzheva T.I.
Dzheparov F.S.
 • V.A. Gordeev, V.I. Grafutin, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, A.V. Davydov, F.S. Dzheparov, G.A. Leksin, B.A. Nikol’skii, L.B. Okun, L.I. Ponomarev, A.L. Suvorov, Yu.V. Terekhov “In memory of Vladimir Grigor’evich Firsov45 449–450 (2002)
 • V.V. Vasil’ev, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, F.S. Dzheparov, N.O. Elyutin, P.A. Krupchitskii, V.M. Lobashev, V.A. Nazarenko, L.B. Okun, A.Yu. Rumyantsev, A.N. Skrinskii, A.L. Suvorov “Yurii Georgievich Abov (on his eightieth birthday)45 1197–1197 (2002)

E

Eletskii A.V.
Elyutin N.O.
 • V.V. Vasil’ev, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, F.S. Dzheparov, N.O. Elyutin, P.A. Krupchitskii, V.M. Lobashev, V.A. Nazarenko, L.B. Okun, A.Yu. Rumyantsev, A.N. Skrinskii, A.L. Suvorov “Yurii Georgievich Abov (on his eightieth birthday)45 1197–1197 (2002)

Entin M.V.
Eroshenko Yu.N.

F

Fabelinskii I.L.
 • Yu.N. Vavilov, A.V. Gurevich, G.B. Zhdanov, G.T. Zatsepin, O.N. Krokhin, A.N. Lebedev, V.P. Silin, S.A. Slavatinskii, I.I. Sobel’man, I.L. Fabelinskii, V.Ya. Fainberg, V.I. Yakovlev “In memory of Sergei Ivanovich Nikol’skii45 1311–1312 (2002)

Fainberg V.Ya.
 • I.V. Andreev, V.L. Ginzburg, A.V. Gurevich, I.M. Dremin, , L.V. Keldysh, O.N. Krokhin, V.I. Ritus, I.I. Roizen, M.L. Ter-Mikhaelyan, V.Ya. Fainberg, D.S. Chernavskii “Evgenii L’vovich Feinberg (on his ninetieth birthday)45 669–670 (2002)
 • Yu.N. Vavilov, A.V. Gurevich, G.B. Zhdanov, G.T. Zatsepin, O.N. Krokhin, A.N. Lebedev, V.P. Silin, S.A. Slavatinskii, I.I. Sobel’man, I.L. Fabelinskii, V.Ya. Fainberg, V.I. Yakovlev “In memory of Sergei Ivanovich Nikol’skii45 1311–1312 (2002)

Feinberg E.L.
Filonenko A.D.
Fleishman G.D.
Fortov V.E.
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, F.V. Bunkin, E.M. Dianov, N.V. Karlov, V.I. Konov, G.A. Mesyats, V.V. Osiko, P.P. Pashinin, V.E. Fortov, I.A. Shcherbakov “In memory of Aleksandr Mikhailovich Prokhorov45 781–782 (2002)
 • E.I. Asinovskii, V.P. Vizgin, V.L. Ginzburg, Yu.A. Ivanov, T.D. Il’ina, V.S. Kirsanov, Yu.A. Lebedev, G.E. Norman, V.M. Orel, N.A. Plate, D.I. Slovetskii, V.E. Fortov “In memory of Lev Solomonovich Polak45 903–905 (2002)

G

Galiulin R.V.
Gantmakher V.F.
Gaponov-Grekhov A.V.
 • A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, V.B. Braginskii, A.V. Gaponov-Grekhov, Yu.V. Gulyaev, V.V. Zheleznyakov, V.A. Kotel’nikov, O.N. Krokhin, A.S. Logginov, V.N. Oraevskii, V.A. Sadovnichii, V.I. Trukhin “In memory of Vladimir Vasil’evich Migulin45 1313–1314 (2002)

Ginzburg V.L.
Glazkov V.N.
Gliner E.B.
Gol’danskii V.I.
Golokhvastov A.I.
Goncharov G.A.
Gordeev V.A.
 • V.A. Gordeev, V.I. Grafutin, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, A.V. Davydov, F.S. Dzheparov, G.A. Leksin, B.A. Nikol’skii, L.B. Okun, L.I. Ponomarev, A.L. Suvorov, Yu.V. Terekhov “In memory of Vladimir Grigor’evich Firsov45 449–450 (2002)

Gorshunov B.P.
Goryunov G.E.
Grafutin V.I.
Grimsditch M.
Guedes I.
Gulyaev Yu.V.
 • A.F. Andreev, V.G. Bar’yakhtar, A.V. Vedyaev, V.L. Ginzburg, Yu.V. Gulyaev, V.E. Zil’bervarg, Yu.A. Izyumov, I.K. Kamilov, K.I. Kugel’, S.G. Ovchinnikov, D.I. Khomskii, V.G. Shavrov “In memory of Eduard Leonovich Nagaev45 565–566 (2002)
 • A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, V.B. Braginskii, A.V. Gaponov-Grekhov, Yu.V. Gulyaev, V.V. Zheleznyakov, V.A. Kotel’nikov, O.N. Krokhin, A.S. Logginov, V.N. Oraevskii, V.A. Sadovnichii, V.I. Trukhin “In memory of Vladimir Vasil’evich Migulin45 1313–1314 (2002)

Gurevich A.V.
 • I.V. Andreev, V.L. Ginzburg, A.V. Gurevich, I.M. Dremin, , L.V. Keldysh, O.N. Krokhin, V.I. Ritus, I.I. Roizen, M.L. Ter-Mikhaelyan, V.Ya. Fainberg, D.S. Chernavskii “Evgenii L’vovich Feinberg (on his ninetieth birthday)45 669–670 (2002)
 • Yu.N. Vavilov, A.V. Gurevich, G.B. Zhdanov, G.T. Zatsepin, O.N. Krokhin, A.N. Lebedev, V.P. Silin, S.A. Slavatinskii, I.I. Sobel’man, I.L. Fabelinskii, V.Ya. Fainberg, V.I. Yakovlev “In memory of Sergei Ivanovich Nikol’skii45 1311–1312 (2002)

I

Il’ina T.D.
 • E.I. Asinovskii, V.P. Vizgin, V.L. Ginzburg, Yu.A. Ivanov, T.D. Il’ina, V.S. Kirsanov, Yu.A. Lebedev, G.E. Norman, V.M. Orel, N.A. Plate, D.I. Slovetskii, V.E. Fortov “In memory of Lev Solomonovich Polak45 903–905 (2002)

Ingel’ L.Kh.
Inyushkin A.V.
Ioffe B.L.
 • Yu.G. Abov, I.G. Alekseev, V.V. Vladimirskii, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, B.L. Ioffe, A.B. Kaidalov, V.P. Kanavets, I.V. Kirpichnikov, L.B. Okun, A.L. Suvorov, K.A. Ter-Martirosyan “In memory of Iosif Iosifovich Levintov45 777–778 (2002)
 • Yu.G. Abov, K.G. Boreskov, V.V. Vladimirskii, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, I.T. Dyatlov, B.L. Ioffe, A.B. Kaidalov, O.V. Kancheli, L.B. Okun, Yu.A. Simonov, A.L. Suvorov “Karen Avetovich Ter-Martirosyan (on his eightieth birthday)45 999–1000 (2002)

Ivanitskii G.R.
Ivanov V.V.
Ivanov Yu.A.
 • E.I. Asinovskii, V.P. Vizgin, V.L. Ginzburg, Yu.A. Ivanov, T.D. Il’ina, V.S. Kirsanov, Yu.A. Lebedev, G.E. Norman, V.M. Orel, N.A. Plate, D.I. Slovetskii, V.E. Fortov “In memory of Lev Solomonovich Polak45 903–905 (2002)

Ivchenko E.L.
Izyumov Yu.A.

K

Kagan Yu.M.
 • Zh.I. Alferov, V.L. Ginzburg, B.P. Zakharchenya, Yu.M. Kagan, L.V. Keldysh, Yu.V. Kopaev, G.A. Mesyats, Yu.S. Osipov, Yu.A. Osip’yan, V.V. Ustinov, G.I. Kharus, V.A. Chereshnev “In memory of Isaak Mikhailovich Tsidil’kovskii45 779–780 (2002)

Kaidalov A.B.
 • Yu.G. Abov, I.G. Alekseev, V.V. Vladimirskii, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, B.L. Ioffe, A.B. Kaidalov, V.P. Kanavets, I.V. Kirpichnikov, L.B. Okun, A.L. Suvorov, K.A. Ter-Martirosyan “In memory of Iosif Iosifovich Levintov45 777–778 (2002)
 • Yu.G. Abov, K.G. Boreskov, V.V. Vladimirskii, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, I.T. Dyatlov, B.L. Ioffe, A.B. Kaidalov, O.V. Kancheli, L.B. Okun, Yu.A. Simonov, A.L. Suvorov “Karen Avetovich Ter-Martirosyan (on his eightieth birthday)45 999–1000 (2002)

Kalashnikova Yu.S.
Kamilov I.K.
 • A.F. Andreev, V.G. Bar’yakhtar, A.V. Vedyaev, V.L. Ginzburg, Yu.V. Gulyaev, V.E. Zil’bervarg, Yu.A. Izyumov, I.K. Kamilov, K.I. Kugel’, S.G. Ovchinnikov, D.I. Khomskii, V.G. Shavrov “In memory of Eduard Leonovich Nagaev45 565–566 (2002)

Kanavets V.P.
 • Yu.G. Abov, I.G. Alekseev, V.V. Vladimirskii, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, B.L. Ioffe, A.B. Kaidalov, V.P. Kanavets, I.V. Kirpichnikov, L.B. Okun, A.L. Suvorov, K.A. Ter-Martirosyan “In memory of Iosif Iosifovich Levintov45 777–778 (2002)

Kancheli O.V.
Kandaurova G.S.
Karlov N.V.
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, F.V. Bunkin, E.M. Dianov, N.V. Karlov, V.I. Konov, G.A. Mesyats, V.V. Osiko, P.P. Pashinin, V.E. Fortov, I.A. Shcherbakov “In memory of Aleksandr Mikhailovich Prokhorov45 781–782 (2002)

Kazanovich Ya.B.
Kazantsev V.P.
Keldysh L.V.
Kharus G.I.
 • Zh.I. Alferov, V.L. Ginzburg, B.P. Zakharchenya, Yu.M. Kagan, L.V. Keldysh, Yu.V. Kopaev, G.A. Mesyats, Yu.S. Osipov, Yu.A. Osip’yan, V.V. Ustinov, G.I. Kharus, V.A. Chereshnev “In memory of Isaak Mikhailovich Tsidil’kovskii45 779–780 (2002)

Khokhlov D.R.
Khomskii D.I.
 • A.F. Andreev, V.G. Bar’yakhtar, A.V. Vedyaev, V.L. Ginzburg, Yu.V. Gulyaev, V.E. Zil’bervarg, Yu.A. Izyumov, I.K. Kamilov, K.I. Kugel’, S.G. Ovchinnikov, D.I. Khomskii, V.G. Shavrov “In memory of Eduard Leonovich Nagaev45 565–566 (2002)

Khusainov M.G.
Kikoin K.A.
Kirillin A.V.
Kirpichnikov I.V.
 • Yu.G. Abov, I.G. Alekseev, V.V. Vladimirskii, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, B.L. Ioffe, A.B. Kaidalov, V.P. Kanavets, I.V. Kirpichnikov, L.B. Okun, A.L. Suvorov, K.A. Ter-Martirosyan “In memory of Iosif Iosifovich Levintov45 777–778 (2002)

Kirsanov V.S.
 • E.I. Asinovskii, V.P. Vizgin, V.L. Ginzburg, Yu.A. Ivanov, T.D. Il’ina, V.S. Kirsanov, Yu.A. Lebedev, G.E. Norman, V.M. Orel, N.A. Plate, D.I. Slovetskii, V.E. Fortov “In memory of Lev Solomonovich Polak45 903–905 (2002)

Kiselev V.V.
Kolobyanina T.N.
Kolumbaev A.L.
Kondratovich A.Yu.
Konov V.I.
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, F.V. Bunkin, E.M. Dianov, N.V. Karlov, V.I. Konov, G.A. Mesyats, V.V. Osiko, P.P. Pashinin, V.E. Fortov, I.A. Shcherbakov “In memory of Aleksandr Mikhailovich Prokhorov45 781–782 (2002)

Kopaev Yu.V.
Kornilova I.Yu.
Kostanovskii A.V.
Kostyuchenko V.V.
Kotel’nikov V.A.
 • A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, V.B. Braginskii, A.V. Gaponov-Grekhov, Yu.V. Gulyaev, V.V. Zheleznyakov, V.A. Kotel’nikov, O.N. Krokhin, A.S. Logginov, V.N. Oraevskii, V.A. Sadovnichii, V.I. Trukhin “In memory of Vladimir Vasil’evich Migulin45 1313–1314 (2002)

Krokhin O.N.
Kruglyakov E.P.
Krupchitskii P.A.
 • V.V. Vasil’ev, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, F.S. Dzheparov, N.O. Elyutin, P.A. Krupchitskii, V.M. Lobashev, V.A. Nazarenko, L.B. Okun, A.Yu. Rumyantsev, A.N. Skrinskii, A.L. Suvorov “Yurii Georgievich Abov (on his eightieth birthday)45 1197–1197 (2002)

Krupyanskii Yu.F.
Kugel’ K.I.
 • A.F. Andreev, V.G. Bar’yakhtar, A.V. Vedyaev, V.L. Ginzburg, Yu.V. Gulyaev, V.E. Zil’bervarg, Yu.A. Izyumov, I.K. Kamilov, K.I. Kugel’, S.G. Ovchinnikov, D.I. Khomskii, V.G. Shavrov “In memory of Eduard Leonovich Nagaev45 565–566 (2002)

Kukushkin A.V.
Kuznetsov V.D.

L

L’vov V.S.
Lebedev A.N.
 • Yu.N. Vavilov, A.V. Gurevich, G.B. Zhdanov, G.T. Zatsepin, O.N. Krokhin, A.N. Lebedev, V.P. Silin, S.A. Slavatinskii, I.I. Sobel’man, I.L. Fabelinskii, V.Ya. Fainberg, V.I. Yakovlev “In memory of Sergei Ivanovich Nikol’skii45 1311–1312 (2002)

Lebedev Yu.A.
 • E.I. Asinovskii, V.P. Vizgin, V.L. Ginzburg, Yu.A. Ivanov, T.D. Il’ina, V.S. Kirsanov, Yu.A. Lebedev, G.E. Norman, V.M. Orel, N.A. Plate, D.I. Slovetskii, V.E. Fortov “In memory of Lev Solomonovich Polak45 903–905 (2002)

Leksin G.A.
 • V.A. Gordeev, V.I. Grafutin, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, A.V. Davydov, F.S. Dzheparov, G.A. Leksin, B.A. Nikol’skii, L.B. Okun, L.I. Ponomarev, A.L. Suvorov, Yu.V. Terekhov “In memory of Vladimir Grigor’evich Firsov45 449–450 (2002)

Letokhov V.S.
Li B.L.
Likhoded A.K.
Lisitsa V.S.
Lityagina L.M.
Lobanova E.S.
Lobashev V.M.
 • V.V. Vasil’ev, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, F.S. Dzheparov, N.O. Elyutin, P.A. Krupchitskii, V.M. Lobashev, V.A. Nazarenko, L.B. Okun, A.Yu. Rumyantsev, A.N. Skrinskii, A.L. Suvorov “Yurii Georgievich Abov (on his eightieth birthday)45 1197–1197 (2002)

Logginov A.S.
 • A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, V.B. Braginskii, A.V. Gaponov-Grekhov, Yu.V. Gulyaev, V.V. Zheleznyakov, V.A. Kotel’nikov, O.N. Krokhin, A.S. Logginov, V.N. Oraevskii, V.A. Sadovnichii, V.I. Trukhin “In memory of Vladimir Vasil’evich Migulin45 1313–1314 (2002)

Luk’yanchuk B.S.
Luo S.-N.

M

Magarill L.I.
Malchow H.
Maleev S.V.
Malykin G.B.
Marshakov A.V.
Medvinskii A.B.
Merkulov I.A.
Mesyats G.A.
Mezentsev N.A.
Mirsaev I.F.
Miterev A.M.
Mosenfelder J.L.
Mukhin A.A.

N

Nazarenko V.A.
 • V.V. Vasil’ev, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, F.S. Dzheparov, N.O. Elyutin, P.A. Krupchitskii, V.M. Lobashev, V.A. Nazarenko, L.B. Okun, A.Yu. Rumyantsev, A.N. Skrinskii, A.L. Suvorov “Yurii Georgievich Abov (on his eightieth birthday)45 1197–1197 (2002)

Nefediev A.V.
Nikol’skii B.A.
 • V.A. Gordeev, V.I. Grafutin, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, A.V. Davydov, F.S. Dzheparov, G.A. Leksin, B.A. Nikol’skii, L.B. Okun, L.I. Ponomarev, A.L. Suvorov, Yu.V. Terekhov “In memory of Vladimir Grigor’evich Firsov45 449–450 (2002)

Nikolaev V.V.
Niz’ev V.G.
Norman H.E.
 • E.I. Asinovskii, V.P. Vizgin, V.L. Ginzburg, Yu.A. Ivanov, T.D. Il’ina, V.S. Kirsanov, Yu.A. Lebedev, G.E. Norman, V.M. Orel, N.A. Plate, D.I. Slovetskii, V.E. Fortov “In memory of Lev Solomonovich Polak45 903–905 (2002)

O

Okun L.B.
 • V.A. Gordeev, V.I. Grafutin, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, A.V. Davydov, F.S. Dzheparov, G.A. Leksin, B.A. Nikol’skii, L.B. Okun, L.I. Ponomarev, A.L. Suvorov, Yu.V. Terekhov “In memory of Vladimir Grigor’evich Firsov45 449–450 (2002)
 • Yu.G. Abov, I.G. Alekseev, V.V. Vladimirskii, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, B.L. Ioffe, A.B. Kaidalov, V.P. Kanavets, I.V. Kirpichnikov, L.B. Okun, A.L. Suvorov, K.A. Ter-Martirosyan “In memory of Iosif Iosifovich Levintov45 777–778 (2002)
 • Yu.G. Abov, K.G. Boreskov, V.V. Vladimirskii, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, I.T. Dyatlov, B.L. Ioffe, A.B. Kaidalov, O.V. Kancheli, L.B. Okun, Yu.A. Simonov, A.L. Suvorov “Karen Avetovich Ter-Martirosyan (on his eightieth birthday)45 999–1000 (2002)
 • V.V. Vasil’ev, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, F.S. Dzheparov, N.O. Elyutin, P.A. Krupchitskii, V.M. Lobashev, V.A. Nazarenko, L.B. Okun, A.Yu. Rumyantsev, A.N. Skrinskii, A.L. Suvorov “Yurii Georgievich Abov (on his eightieth birthday)45 1197–1197 (2002)

Oraevskii V.N.
Orel V.M.
 • E.I. Asinovskii, V.P. Vizgin, V.L. Ginzburg, Yu.A. Ivanov, T.D. Il’ina, V.S. Kirsanov, Yu.A. Lebedev, G.E. Norman, V.M. Orel, N.A. Plate, D.I. Slovetskii, V.E. Fortov “In memory of Lev Solomonovich Polak45 903–905 (2002)

Osiko V.V.
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, F.V. Bunkin, E.M. Dianov, N.V. Karlov, V.I. Konov, G.A. Mesyats, V.V. Osiko, P.P. Pashinin, V.E. Fortov, I.A. Shcherbakov “In memory of Aleksandr Mikhailovich Prokhorov45 781–782 (2002)

Osip’yan Yu.A.
 • Zh.I. Alferov, V.L. Ginzburg, B.P. Zakharchenya, Yu.M. Kagan, L.V. Keldysh, Yu.V. Kopaev, G.A. Mesyats, Yu.S. Osipov, Yu.A. Osip’yan, V.V. Ustinov, G.I. Kharus, V.A. Chereshnev “In memory of Isaak Mikhailovich Tsidil’kovskii45 779–780 (2002)

Osipov Yu.S.
 • Zh.I. Alferov, V.L. Ginzburg, B.P. Zakharchenya, Yu.M. Kagan, L.V. Keldysh, Yu.V. Kopaev, G.A. Mesyats, Yu.S. Osipov, Yu.A. Osip’yan, V.V. Ustinov, G.I. Kharus, V.A. Chereshnev “In memory of Isaak Mikhailovich Tsidil’kovskii45 779–780 (2002)

Ovchinnikov S.G.
 • A.F. Andreev, V.G. Bar’yakhtar, A.V. Vedyaev, V.L. Ginzburg, Yu.V. Gulyaev, V.E. Zil’bervarg, Yu.A. Izyumov, I.K. Kamilov, K.I. Kugel’, S.G. Ovchinnikov, D.I. Khomskii, V.G. Shavrov “In memory of Eduard Leonovich Nagaev45 565–566 (2002)

P

Parkhomchuk V.V.
Pashinin P.P.
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, F.V. Bunkin, E.M. Dianov, N.V. Karlov, V.I. Konov, G.A. Mesyats, V.V. Osiko, P.P. Pashinin, V.E. Fortov, I.A. Shcherbakov “In memory of Aleksandr Mikhailovich Prokhorov45 781–782 (2002)

Petrovskii S.V.
Plate N.A.
 • E.I. Asinovskii, V.P. Vizgin, V.L. Ginzburg, Yu.A. Ivanov, T.D. Il’ina, V.S. Kirsanov, Yu.A. Lebedev, G.E. Norman, V.M. Orel, N.A. Plate, D.I. Slovetskii, V.E. Fortov “In memory of Lev Solomonovich Polak45 903–905 (2002)

Platonov K.Yu.
Platonov V.V.
Plis V.I.
Ponomarev L.I.
 • V.A. Gordeev, V.I. Grafutin, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, A.V. Davydov, F.S. Dzheparov, G.A. Leksin, B.A. Nikol’skii, L.B. Okun, L.I. Ponomarev, A.L. Suvorov, Yu.V. Terekhov “In memory of Vladimir Grigor’evich Firsov45 449–450 (2002)

Ponomarev Ya.G.
Popov A.I.
Popov Yu.M.
Popova S.V.
Prokhorov A.S.
Prokop’ev E.P.
Proshin Yu.N.
Pushcharovskii D.Yu.

R

Ritus V.I.
Roizen I.I.
Rudenko O.V.
Rumyantsev A.Yu.
 • V.V. Vasil’ev, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, F.S. Dzheparov, N.O. Elyutin, P.A. Krupchitskii, V.M. Lobashev, V.A. Nazarenko, L.B. Okun, A.Yu. Rumyantsev, A.N. Skrinskii, A.L. Suvorov “Yurii Georgievich Abov (on his eightieth birthday)45 1197–1197 (2002)

Ryabev L.D.
Ryabova L.I.

S

Sadovnichii V.A.
 • A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, V.B. Braginskii, A.V. Gaponov-Grekhov, Yu.V. Gulyaev, V.V. Zheleznyakov, V.A. Kotel’nikov, O.N. Krokhin, A.S. Logginov, V.N. Oraevskii, V.A. Sadovnichii, V.I. Trukhin “In memory of Vladimir Vasil’evich Migulin45 1313–1314 (2002)

Sadovskii M.V.
Saranin V.A.
Sarbash V.I.
Sarkisov G.N.
Selemir V.D.
Selivanov K.G.
Shatunov Yu.M.
Shavrov V.G.
 • A.F. Andreev, V.G. Bar’yakhtar, A.V. Vedyaev, V.L. Ginzburg, Yu.V. Gulyaev, V.E. Zil’bervarg, Yu.A. Izyumov, I.K. Kamilov, K.I. Kugel’, S.G. Ovchinnikov, D.I. Khomskii, V.G. Shavrov “In memory of Eduard Leonovich Nagaev45 565–566 (2002)

Shcherbakov A.V.
Shcherbakov I.A.
 • Zh.I. Alferov, A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, F.V. Bunkin, E.M. Dianov, N.V. Karlov, V.I. Konov, G.A. Mesyats, V.V. Osiko, P.P. Pashinin, V.E. Fortov, I.A. Shcherbakov “In memory of Aleksandr Mikhailovich Prokhorov45 781–782 (2002)

Shisharin A.V.
Shpinel’ V.S.
Sidorov V.A.
Silin V.P.
Simonov Yu.A.
Skrinskii A.N.
 • L.M. Barkov, N.A. Vinokurov, N.S. Dikanskii, E.P. Kruglyakov, N.A. Mezentsev, V.V. Parkhomchuk, V.A. Sidorov, A.N. Skrinskii, Yu.A. Tikhonov, G.M. Tumaikin, B.V. Chirikov, Yu.M. Shatunov “Gennadii Nikolaevich Kulipanov (on his sixtieth birthday)45 339–340 (2002)
 • V.V. Vasil’ev, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, F.S. Dzheparov, N.O. Elyutin, P.A. Krupchitskii, V.M. Lobashev, V.A. Nazarenko, L.B. Okun, A.Yu. Rumyantsev, A.N. Skrinskii, A.L. Suvorov “Yurii Georgievich Abov (on his eightieth birthday)45 1197–1197 (2002)

Slavatinskii S.A.
 • Yu.N. Vavilov, A.V. Gurevich, G.B. Zhdanov, G.T. Zatsepin, O.N. Krokhin, A.N. Lebedev, V.P. Silin, S.A. Slavatinskii, I.I. Sobel’man, I.L. Fabelinskii, V.Ya. Fainberg, V.I. Yakovlev “In memory of Sergei Ivanovich Nikol’skii45 1311–1312 (2002)

Slovetskii D.I.
 • E.I. Asinovskii, V.P. Vizgin, V.L. Ginzburg, Yu.A. Ivanov, T.D. Il’ina, V.S. Kirsanov, Yu.A. Lebedev, G.E. Norman, V.M. Orel, N.A. Plate, D.I. Slovetskii, V.E. Fortov “In memory of Lev Solomonovich Polak45 903–905 (2002)

Smirnitskaya G.V.
Smirnov A.I.
Smirnov B.M.
Sobel’man I.I.
Starkov N.I.
Stepanov N.S.
Stetsenko P.N.
Stishov S.M.
Surikov V.V.
Suvorov A.L.
 • V.A. Gordeev, V.I. Grafutin, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, A.V. Davydov, F.S. Dzheparov, G.A. Leksin, B.A. Nikol’skii, L.B. Okun, L.I. Ponomarev, A.L. Suvorov, Yu.V. Terekhov “In memory of Vladimir Grigor’evich Firsov45 449–450 (2002)
 • Yu.G. Abov, I.G. Alekseev, V.V. Vladimirskii, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, B.L. Ioffe, A.B. Kaidalov, V.P. Kanavets, I.V. Kirpichnikov, L.B. Okun, A.L. Suvorov, K.A. Ter-Martirosyan “In memory of Iosif Iosifovich Levintov45 777–778 (2002)
 • Yu.G. Abov, K.G. Boreskov, V.V. Vladimirskii, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, I.T. Dyatlov, B.L. Ioffe, A.B. Kaidalov, O.V. Kancheli, L.B. Okun, Yu.A. Simonov, A.L. Suvorov “Karen Avetovich Ter-Martirosyan (on his eightieth birthday)45 999–1000 (2002)
 • V.V. Vasil’ev, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, F.S. Dzheparov, N.O. Elyutin, P.A. Krupchitskii, V.M. Lobashev, V.A. Nazarenko, L.B. Okun, A.Yu. Rumyantsev, A.N. Skrinskii, A.L. Suvorov “Yurii Georgievich Abov (on his eightieth birthday)45 1197–1197 (2002)

T

Tatsenko O.M.
Ter-Martirosyan K.A.
 • Yu.G. Abov, I.G. Alekseev, V.V. Vladimirskii, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, B.L. Ioffe, A.B. Kaidalov, V.P. Kanavets, I.V. Kirpichnikov, L.B. Okun, A.L. Suvorov, K.A. Ter-Martirosyan “In memory of Iosif Iosifovich Levintov45 777–778 (2002)

Ter-Mikhaelyan M.L.
Terekhov Yu.V.
 • V.A. Gordeev, V.I. Grafutin, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, A.V. Davydov, F.S. Dzheparov, G.A. Leksin, B.A. Nikol’skii, L.B. Okun, L.I. Ponomarev, A.L. Suvorov, Yu.V. Terekhov “In memory of Vladimir Grigor’evich Firsov45 449–450 (2002)

Tikhonov D.A.
Tikhonov Yu.A.
Tikhonova I.A.
Travkin V.D.
Trukhin V.I.
 • A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, V.B. Braginskii, A.V. Gaponov-Grekhov, Yu.V. Gulyaev, V.V. Zheleznyakov, V.A. Kotel’nikov, O.N. Krokhin, A.S. Logginov, V.N. Oraevskii, V.A. Sadovnichii, V.I. Trukhin “In memory of Vladimir Vasil’evich Migulin45 1313–1314 (2002)

Tsvetkov D.Yu.
Tumaikin G.M.
Turov E.A.

U

Ustinov V.V.
 • Zh.I. Alferov, V.L. Ginzburg, B.P. Zakharchenya, Yu.M. Kagan, L.V. Keldysh, Yu.V. Kopaev, G.A. Mesyats, Yu.S. Osipov, Yu.A. Osip’yan, V.V. Ustinov, G.I. Kharus, V.A. Chereshnev “In memory of Isaak Mikhailovich Tsidil’kovskii45 779–780 (2002)

V

Vasil’ev V.V.
 • V.V. Vasil’ev, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, F.S. Dzheparov, N.O. Elyutin, P.A. Krupchitskii, V.M. Lobashev, V.A. Nazarenko, L.B. Okun, A.Yu. Rumyantsev, A.N. Skrinskii, A.L. Suvorov “Yurii Georgievich Abov (on his eightieth birthday)45 1197–1197 (2002)

Vavilov Yu.N.
 • Yu.N. Vavilov, A.V. Gurevich, G.B. Zhdanov, G.T. Zatsepin, O.N. Krokhin, A.N. Lebedev, V.P. Silin, S.A. Slavatinskii, I.I. Sobel’man, I.L. Fabelinskii, V.Ya. Fainberg, V.I. Yakovlev “In memory of Sergei Ivanovich Nikol’skii45 1311–1312 (2002)

Vedyaev A.V.
Vekilov Yu.Kh.
Venturino E.
Veselago V.G.
Vinogradov A.P.
Vinogradov E.A.
Vinokurov N.A.
Vizgin V.P.
 • E.I. Asinovskii, V.P. Vizgin, V.L. Ginzburg, Yu.A. Ivanov, T.D. Il’ina, V.S. Kirsanov, Yu.A. Lebedev, G.E. Norman, V.M. Orel, N.A. Plate, D.I. Slovetskii, V.E. Fortov “In memory of Lev Solomonovich Polak45 903–905 (2002)

Vladimirskii V.V.
 • Yu.G. Abov, I.G. Alekseev, V.V. Vladimirskii, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, B.L. Ioffe, A.B. Kaidalov, V.P. Kanavets, I.V. Kirpichnikov, L.B. Okun, A.L. Suvorov, K.A. Ter-Martirosyan “In memory of Iosif Iosifovich Levintov45 777–778 (2002)
 • Yu.G. Abov, K.G. Boreskov, V.V. Vladimirskii, M.V. Danilov, G.V. Danilyan, I.T. Dyatlov, B.L. Ioffe, A.B. Kaidalov, O.V. Kancheli, L.B. Okun, Yu.A. Simonov, A.L. Suvorov “Karen Avetovich Ter-Martirosyan (on his eightieth birthday)45 999–1000 (2002)

Volkov B.A.
Voloshin R.N.
Vorontsov Yu.I.

Y

Yakovlev V.I.
 • Yu.N. Vavilov, A.V. Gurevich, G.B. Zhdanov, G.T. Zatsepin, O.N. Krokhin, A.N. Lebedev, V.P. Silin, S.A. Slavatinskii, I.I. Sobel’man, I.L. Fabelinskii, V.Ya. Fainberg, V.I. Yakovlev “In memory of Sergei Ivanovich Nikol’skii45 1311–1312 (2002)

Z

Zakharchenya B.P.
 • Zh.I. Alferov, V.L. Ginzburg, B.P. Zakharchenya, Yu.M. Kagan, L.V. Keldysh, Yu.V. Kopaev, G.A. Mesyats, Yu.S. Osipov, Yu.A. Osip’yan, V.V. Ustinov, G.I. Kharus, V.A. Chereshnev “In memory of Isaak Mikhailovich Tsidil’kovskii45 779–780 (2002)

Zakharova E.V.
Zarnitsyna V.I.
Zatsepin G.T.
 • Yu.N. Vavilov, A.V. Gurevich, G.B. Zhdanov, G.T. Zatsepin, O.N. Krokhin, A.N. Lebedev, V.P. Silin, S.A. Slavatinskii, I.I. Sobel’man, I.L. Fabelinskii, V.Ya. Fainberg, V.I. Yakovlev “In memory of Sergei Ivanovich Nikol’skii45 1311–1312 (2002)

Zhdanov G.B.
 • Yu.N. Vavilov, A.V. Gurevich, G.B. Zhdanov, G.T. Zatsepin, O.N. Krokhin, A.N. Lebedev, V.P. Silin, S.A. Slavatinskii, I.I. Sobel’man, I.L. Fabelinskii, V.Ya. Fainberg, V.I. Yakovlev “In memory of Sergei Ivanovich Nikol’skii45 1311–1312 (2002)

Zheleznyakov V.V.
 • A.F. Andreev, A.A. Boyarchuk, V.B. Braginskii, A.V. Gaponov-Grekhov, Yu.V. Gulyaev, V.V. Zheleznyakov, V.A. Kotel’nikov, O.N. Krokhin, A.S. Logginov, V.N. Oraevskii, V.A. Sadovnichii, V.I. Trukhin “In memory of Vladimir Vasil’evich Migulin45 1313–1314 (2002)

Zheltikov A.M.
Zhernov A.P.
Zhitnik I.A.
Zil’bervarg V.E.
 • A.F. Andreev, V.G. Bar’yakhtar, A.V. Vedyaev, V.L. Ginzburg, Yu.V. Gulyaev, V.E. Zil’bervarg, Yu.A. Izyumov, I.K. Kamilov, K.I. Kugel’, S.G. Ovchinnikov, D.I. Khomskii, V.G. Shavrov “In memory of Eduard Leonovich Nagaev45 565–566 (2002)

Zvezdin A.K.
© 1918–2023 Uspekhi Fizicheskikh Nauk
Email: ufn@ufn.ru Editorial office contacts About the journal Terms and conditions